Class of 2016

LLM
AAKANKSHA YADAV
ADITI SAKARIA
ANIL MENON M V
BHANU PRATAP SINGH
MANISH PARASHAR
SHIKHA DABAS
SHRUTI KABRA
SUBHASH SHARAN
TANYA JAIN